Zespół programu Kompozytor klasówek i kart pracy


Autorzy zadań: Katarzyna Bandulet, Aleksandra Czmok, Bogumiła Kaczmarek, Joanna Kuchta, Joanna Piasta-Siechowicz, Teresa Renk, Aleksandra Stawiszyńska, Agnieszka Świerblewska, Rafał Zarychta, Katarzyna Zioła-Zemczak
Opracowanie projektu: Hanna Negowska, Aleksandra Stawiszyńska, Paweł Synowiec
Koordynacja projektu: Karol Łuckiewicz
Koordynacja merytoryczna: Hanna Negowska, Aleksandra Stawiszyńska
Redakcja: Hanna Negowska, Teresa Renk, Aleksandra Stawiszyńska
Korekta: Jolanta Stecewicz
Skład: Sieciech Kaczorowski
Programowanie: Marcin Horoszko, Karol Łuckiewicz
Projekt graficzny: Andrzej Tuźnik
Kontrola jakości technicznej: Adrian Brodny, Paweł Synowiec

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413